Adresa: Mala Brijesnica bb, 74206 Doboj Istok, BiH
Telefon: +387 35 722 501
Email: info@kismet.ba

PDV br.: 209185430007

ID br.: 4209185430007

Radno vrijeme:

Ponedjeljak- Petak: 7:30 – 16:00

Subota: 8:00 – 15:00 (butik)